Egitim Portali

Egitim Portali

  Giriş / Kayıt Ol
::  ANA SAYFA       ::  HAKKIMDA      ::  YÖNETİM      ::  DOSYALAR      ::  ÜYE  GİRİŞİ      ::  FORUM      ::  ILETISIM  ::
WEBMASTER
Ben Kimim
MODÜLLER
*Atatürk'ün Hayatı

*E-Devlet

*Gazeteler

*Sevgili Peygamberimiz

*Rüya Tabirleri

*Burçlar

*Tarihte Bugün

*Flaş Oyunlar

*Hosting

*Sudoku

ÇEŞİTLݝ LİNKLER
* Çeşitli Linkler

* Telefon Rehberi

* Hava Durumu

* Trafik Yol Haritası

* Emeklilik Sorgulama

DÖKÜMANLAR
* Kanunlar

* Yönetmelikler

* Tebligler Dergileri

*Resmi Gazete

Site İçi Mesajlaşma

Üye değilsiniz. Bu hizmetimizden yararlanabilmek için buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.
SiiRLER
Şu an bu bloğun içeriği yok.
Eğitim Bakanlığı
...

P? SAYISINDA ALTIN ORAN BULUNDU. P? SONLU SAYI...

Gördü?ü bir rüya neticesi çember ate?inin kendisini yakmamas? için nura yöneldi gece ve gündüz uyumadan çal??arak pi say?s?ndaki alt?n oran? buldu.

âÇember çizgisinin bir iç k?y? çizgisi, bir d?? k?y? çizgisi ve bir de ortadan geçen ve alt?n oran çizgisi diye tabir etti?i, çizdi?i çizgiyi 100 le ölçebildi?i orta çizgisi bulundu?unu ifade eden yap?mc? bil – kod: 244 Kerim Sar?lar; bizim bulu?umuz daha önceki çember, yatay ve dikey elips bulu?umuzdaki sisteme dayan?yor. bulu?umuzdaki pi say?s?n? sistem kendisi üretiyor dedi. bulu?unu Samsun 1.birinci noterli?ine onaylatan Kerim Sar?lar kültür bakanl??? telif haklar? ve sinema genel müdürlü?üne de müracaatta bulundu.

Pisagor ve gaus yöntemleri ile tam neticeye ula?amayan müslüman ve türk matematikçi Kerim Sar?lar gördü?ü bir rüya neticesi kendi bulu?u olan çember, yatay ve dikey elips sistemlerini renk testiyle sorgulamaya ba?lad?. çember, yatay ve dikey elips bulu?undaki sistemin kendi pi say?s?n? kendi üretti?ini ke?fetti.

Müslüman ve türk matematikçi yap?mc? bil – kod : 244 Kerim Sar?lar bu gün bilinenin aksine pi say?s?n?n 15 basamakl? ve sonlu bir say? oldu?unu aç?klad?.

Sonlu ve 15 basamakl? alt?n oran? veren 3,14159309864045 pi say?s? için 5846 say?l? fikri mülkiyet kanununa göre kullan?m yetkisi ve ruhsat verme i?lemlerine ba?lanaca??n? söyledi.

Dünyada kabul görüp gerek dünya üniversiteleri ve gerekse Türk üniversitelerimiz resmi sitelerinde bilinen pi say?s?n?n ayni oldu?unu ve Tübitak?n sitesinden NASANIN da bu bilinen Pi say?s?n?n ilk 40 basama??n? kulland???n? ö?rendi?ini ifade eden Yap?mc? Kerim SARILAR ?nönü üniversitesinde Matemati?in S?rlar?nda bir k?sm? aynen aktararak;

?lk bilgisayarlarla 2035 basama?? hesaplan?rken günümüzde milyonlarca basama?a kadar ç?k?l?yor. ??in ilginç taraf?, h†â€™ƒâ€šal†â€™ƒâ€ša tam bir sonuç yok. Herhangi bir yerinde devir olsa i? yine kolayla?acak. Ama henüz öyle bir ?eye de rastlanmad?. ?u anda bilinen de?erden birkaç basamak:

p=3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640

628620899862803482534211706798214808651328230664709384460955058223172535940

81284811174502841027....

?öyle devam etti ; bizim üretti?imiz pi say?s? tesadüfen bulunan bir say? de?ildir. Bizim bulu?umuz olan pi say?s?n? daha önceki bulu?lar?m?z olan, Milli E?itim Bakanl??? Talim ve Terbiye Kurulu Ba?kanl???n?n emirleri gere?i; “Telif hakk? gözetilerek her türlü al?nt?n?n yap?labilece?i belirtilen çember, yatay ve dikey elips sistemindeki bulu?umuza dayan?yor. Ve sistemimiz bulu?umuz olan Pi say?s?n kendi üretiyor. Biz bunu renk testiyle de ortaya koyduk dedi.

Müslüman ve Türk Matematikçi taraf?ndan bulunan Pi say?s? 15 basamaktan olu?an sonlu bir say?. Ve çember çizgisinin ortas?ndan geçen Pi say?s? 3,14159309864045 tir. Ve bunu bulu?u olan sistemin bizatihi kendisinin üretti?ini ifade eden Kerim SARILAR; “Yine sistemi okudu?umuzda daha yeni ?eyler de üretece?i kanaatini ta??maktay?m” dedi.

Yap?mc? Bil – Kod : 244 Kerim SARILAR; ?imdilik bir ulusal kanal ile bir yerel kanalda tan?t?m için görü? teatisi yap?lan sonlu ve 15 basamakl? Alt?n Oran? veren

3,14159309864045 Pi say?s? için 5846 say?l? fikri mülkiyet kanununa göre kullan?m yetkisi ve ruhsat verme i?lemlerine ba?lanaca??n? söyledi.

??te Yap?mc? Bil – Kod : 244 Kerim SARILAR’?n daha önce üretti?i çember, dikey ve yatay elips sistemi içinde sistemin bizatihi kendisi taraf?ndan üretilen alt?n orana ait pi say?s? 3,14159309864045 ile a kenar? = 100 iken bulunan ölçüm neticeleri.

BÖLGE BASIKLIK

A KENARI DEER? SAYISI AâÇISI âÇEVRES? ALANI

100 - 2 1 - 360 - 628,31861972809 -31415,9309864045

100 - 0,25 1 - 45 - 78,5398274660112 -3926,9913733005625

100 - 0,5 1 - 90 - 157,079654932022 - 7853,982746601125

100 - 0,75 1 - 135 - 235,619482398034 - 11780,9741199016875

100 - 1 1 - 180 - 314,159309864045 - 15707,96549320225

100 - 1,25 1 - 225 - 392,699137330056 - 19634,9568665028125

100 - 1,50 1 - 270 - 471,238964796068 - 23561,948239803375

100 - 1,75 1 - 315 - 549,778792262079 - 27488,9396131039375

100 - 2 1 - 360 - 628,31861972809 - 31415,9309864045

Eklenme: 2005-11-27
_YAZIER Bilim Teknik
Gönderen: Kerim SARILAR
Hit: 1037
[ Geri Dön | | Bu yazıyı arkadaşına gönder Sevdiklerinize gönderin | Yazdırılabilir sayfa Yazdırın ]Sayfa Üretimi: 0.13 Saniye

:: Athena phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by ThaiNuke ::