Egitim Portali

Egitim Portali

  Giriş / Kayıt Ol
::  ANA SAYFA       ::  HAKKIMDA      ::  YÖNETİM      ::  DOSYALAR      ::  ÜYE  GİRİŞİ      ::  FORUM      ::  ILETISIM  ::
WEBMASTER
Ben Kimim
MODÜLLER
*Atatürk'ün Hayatı

*E-Devlet

*Gazeteler

*Sevgili Peygamberimiz

*Rüya Tabirleri

*Burçlar

*Tarihte Bugün

*Flaş Oyunlar

*Hosting

*Sudoku

ÇEŞİTLݝ LİNKLER
* Çeşitli Linkler

* Telefon Rehberi

* Hava Durumu

* Trafik Yol Haritası

* Emeklilik Sorgulama

DÖKÜMANLAR
* Kanunlar

* Yönetmelikler

* Tebligler Dergileri

*Resmi Gazete

Site İçi Mesajlaşma

Üye değilsiniz. Bu hizmetimizden yararlanabilmek için buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.
SiiRLER
Şu an bu bloğun içeriği yok.
Eğitim Bakanlığı
...

Güzel Dü?ün Güzel Gör

Ya?ad???m?z dünyada her gün binlerce olay meydana geliyor. ?yi, kötü, çirkin davran??lar sergiliyor milyarlarca insan. Bu olaylar, çok farkl? biçimlerde, birbirinden farkl? yorumlarla de?erlendiriliyor. ?nsanlar farkl? bak??larla olaylara bak?yorlar. Konu ile ilgili görü?lerini belirtiyorlar: ƒÂ¢¢â€šÂ¬üâÇok güzelƒÂ¢¢â€šÂ¬?, ƒÂ¢¢â€šÂ¬üYaz?klar olsun!ƒÂ¢¢â€šÂ¬?, Be?endim.ƒÂ¢¢â€šÂ¬?, ƒÂ¢¢â€šÂ¬üHelal olsun!ƒÂ¢¢â€šÂ¬? gibi. Bütün bu farl?l?klar, önemli bir gerçe?i gösteriyor: Olaylara farkl? aç?dan bakanlar, onlar? ister istemez farkl? biçimde yorumlarlar. Olaylara bak???m?z? farkl?la?t?ran nedir? Olay ayn?, görüntü ayn?, niçin farkl? yorum? Bak??lar?m?z?, bak?? aç?lar?m?z?, inançlar?m?z, al??kanl?klar?m?z, de?erlerimiz, kültürel birikimlerimiz, dü?üncelerimiz belirliyor. Biz hayata, olaylara onlar?n objektifinden bak?yoruz. Atalar?m?z , ƒÂ¢¢â€šÂ¬üGüzel gören, güzel dü?ünür.ƒÂ¢¢â€šÂ¬?, ƒÂ¢¢â€šÂ¬üGüzel dü?ün, güzel gör!ƒÂ¢¢â€šÂ¬? gibi sözlerle bizleri güzel dü?ünmeye, olaylara müspet gözle bakmam?z? ö?ütlüyorlar. Hayata bak???m?z olumlu mu, olumsuz mu? Bu, çok önemli. Ki?isel geli?im uzmanlar?, psikologlar insanlara ƒÂ¢¢â€šÂ¬ühayata olumlu bak?labildi?i oranda insan?n olumlu ruhsal yap?ya kavu?abilece?iƒÂ¢¢â€šÂ¬?ni söylüyorlar. Daha i?e ba?larken, ƒÂ¢¢â€šÂ¬üben bu i?i yapamam, becerememƒÂ¢¢â€šÂ¬? diye ba?layan bir ki?inin o i?te ba?ar?l? olmas? elbette mümkün de?il. Ataca??m?z ad?mlar, olumlu bir bak??la ba?ar?ya ve mutlulu?a götürür bizi. Hayata müspet bak???m?z, bir anlamda dua da de?il midir? Hayata güzel ve olumlu bak???m?z?n ba?ta kendimiz olmak üzere çevremize de olumlu bir enerji yayd??? gerçek. Son yüzy?lda bu konuda yap?lan ara?t?rmalar çok ilginç. Bir çiçe?e, bir hayvana, bir insana yakla??m?m?zda, onunla ileti?imimizde tak?nd???m?z tavr?n olumlu yans?malar?, sonuçlar? rahatl?kla görülebiliyor. Olumsuz bir tav?rla ileti?imin sa?lanamad???, bu nedenle de ba?ar?s?zl?k ve mutsuzlu?un yayg?nla?t??? daƒÂ¢¢â€šÂ¬‚¦ Bir güler yüz, bir tebessüm, bir selam ileti?imi nas?l da olumlu k?lar. Etrafa olumlu bir enerji yayar. Türkülerimize giren, atalar?m?z?n ?u sözü nas?l unutulur? ƒÂ¢¢â€šÂ¬üGüler yüze tatl? dile doyulur mu? ?ahit oldu?umuz güzel bir olay bizi mutlu k?lar. Biz, hayata güzel bakal?m ki güzellikler bizi ku?ats?n. Güzellikler ekelim, olumlu bir tavr? davran?? olarak benimseyelim ki, güzel ürünler alal?m. Gül olal?m, gül kokal?m. Hayat bir gül. Onun dikenlerine tak?l?p kalmay? kim ister! R?fk? Kaymaz

Eklenme: 2009-12-18
_YAZIER
Gönderen: Yazilar
Hit: 312
[ Geri Dön | | Bu yazıyı arkadaşına gönder Sevdiklerinize gönderin | Yazdırılabilir sayfa Yazdırın ]Sayfa Üretimi: 0.10 Saniye

:: Athena phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by ThaiNuke ::