Egitim Portali

Egitim Portali

  Giriş / Kayıt Ol
::  ANA SAYFA       ::  HAKKIMDA      ::  YÖNETİM      ::  DOSYALAR      ::  ÜYE  GİRİŞİ      ::  FORUM      ::  ILETISIM  ::
Atatürk'ün Hayatı
 1.  Atatürk´ün Doĝuşu
 2.  Öĝrenim Hayatı
 3.  Askerlik Hayatı 
 4.  1. Dünya Savaşında   
 5.  Çanakkale Geçilmez
 6.  Çeşitli Cephelerde
 7.  Atatürk Milli Birliği Kuruyor
 8.  Amasya Genelgesi
 9.  Erzurum Kongresi
10. Sivas Kongresi
11. Kurtuluş Savaşı ve Atatürk
12. Birinci - İkinci İnönü Savaşı
13. Başkomutan  Mustafa Kemal
14. Sakarya Meydan Savaşı
15. Büyük Taarruz
16. Lozan Barış  Konferansı
17. İzmir İktisat  Kongresi
18. T.C.'nin Kurucusu Atatürk
19. İnkılapcı-Reformcu Atatürk
20. Cumhuriyette   Dış Siyaset
21. T.C.Antlaşmaları(1923-1938)
22. Aramızdan  Ayrılışı 
WEBMASTER
Ben Kimim
DÖKÜMANLAR
* Kanunlar  

* Yönetmelikler  

* Tebliğler Dergileri  

* Resmi Gazete  

MENÜLER
* Ana Sayfa

* Atatürk Köşesi

* Hosting Hizmeti

* Gazeteler

* E-Devlet

* Yönetici Girişi

Yeni Yazi
·
Güzel Düşün Güzel Gör
(203 okuma)
·
Kurbağacık
(189 okuma)
·
Titrek Tavşan
(198 okuma)
·
kerim sarılar
(256 okuma)
·
Öğretmen adayları için çözüm uzak değil !
(186 okuma)
·
Bu Sene Meslek Liseleri de Göz Ardı Edilmemeli
(186 okuma)
·
Üçgenin Alan Formülünden Dik Üçgen Alan Formülü Üretti.
(190 okuma)
MODÜLLER
* Tarihte Bugün

* Burçlar

* İzlenimler

* Günlüğümüz

* Kur'an Dinle

* Rüya Tabirleri

* Site içi Mesajlaşma

* Siteni Ekle

* Linkler

* Çocuk Oyunları

* Flash Oyunlar

* Sudoku

Egitim Portali: Sayfa Listesi

İçerik Listesi: Egitim Portali:


· 222 Sayili ?lk??retim ve E?itim Kanunu
· 237 Sayili Tasit Kanunu, ilgili Genelgeleri
· 430 Sayili Tevhidi Tedrisat Kanunu
· 439 Sayili Ekders ?cretleri Kanunu
· 442 Sayili K?y Kanunu
· 573 Sayili ?zel E?itim Hakk?nda Kanun H?km?nde Kararname
· 625 Sayili ?zel ??retim Kurumlar? Kanunu
· 627 Sayili Kucukleri Muzir Nesriyattan Koruma Kanunu
· 647 Sayili Ceza ?nfaz? Hakk?nda Kanun
· 657 Sayili Devlet Memurlari Kanunu
· 765 - 5237 Sayili T?rk Ceza Kanunu
· 832 Sayili Sayistay Kanunu
· 1050 Sayili Muhasebe Umumiye Kanunu
· 1076 Sayili Yedek Subay ve Askeri Memur Kanunu
· 1117 Sayili K???kleri Muz?r Ne?riyattan Koruma Kanunu
· 1353 Sayili T?rk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakk?nda Kanun
· 1412 Sayili Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu
· 1606 Sayili Dernek ve Kurumlarin Bazi Vergilerden muafiyeti Hk.Kanun
· 1607 Say?l? Doner Sermaye Kurulmas?na dair Kanun
· 1702 Sayili Orta Tedrisat ??retmenleri terfi ve tecziye hk.Kanun
· 1739 Sayili Milli E?itim Temel Kanunu
· 1751 Sayili Memurin Muhakemat? Hakk?nda Kanunu Muvakkat
· 2005 yili Genel Butce Kanunu
· 2133 Sayili Devlet Kitaplar m?tedavil sermayesi kanunu
· 2429 Say?l? Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hk. Kanun
· 2489 Sayili Kefalet Kanunu
· 2495 sayili Baz? Kurum ve Kurulu?lar?n Korunmas? ve G?venliklerinin Sa?lanmasi Hk.Kanun
· 2577 Sayili ?dari Yargilama Usul? Kanunu
· 2596 Sayili Bazi Kisvelerin Giyilemeyece?ine Dair Kanun
· 2684 Sayili ?lk??.ve Orta??rt.Sosyal Yard?m Kanunu
· 2698 Sayili Okul Pansiyonlar? Kanunu
· 2709 Sayili T. C. Anayasas?
· 2828 Sayili Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
· 2860 Sayili Yard?m Toplama Kanunu
· 2886 Sayili Devlet ?hale Kanunu
· 2893 Say?l? T?rk Bayragi Kanunu
· 2908 Sayili Dernekler Kanunu
· 2911 Sayili Toplant? ve G?steri Y?r?y??leri Kanunu
· 2916 Sayili Ozel Egitime Muhtac ?ocuklar Kanunu
· 2923 Sayili Yabanc? Dil E?itimi ve ??retimi Kanunu
· 3065 Sayili Katma Deger Vergisi Kanunu
· 3071 Sayili Dilek?e Hk. Kanun
· 3308 Sayili ?iraklik ve Meslek Egitimi Kanunu
· 3423 Sayili Doner Sermaye Kanunu
· 3628 Sayili Mal Bil.bulunma R??ve ve Yolsuzluk m?cadele Kanunu
· 3797 Sayili M.E.B.Te?kilat ve G?rev.Kanunu
· 4306 Sayili ?lkog. ve Egitim, 8 Y?ll?k ?lk??retim Kanunu
· 4357 Sayili ?lkokul ogretmenleri terfi ve tecziye Kanunu
· 4483 Sayili Memur Yarg?lanmas? Kanunu
· 4688 Sayili Kamu gorevlileri Sendikalari Kanunu
· 4702 Sayili baz? MEB kanunlar?nda de?i?iklik kanunu
· 4855 Sayili MEB Te?kilat kanunununda de?i?iklik kanunu
· 5434 Sayili T.C. Emekli Sandigi Kanunu
· 5442 Sayili ?l ?daresi Kanunu
· 5816 Sayili Atat?rk aleyhine i?lenen su?lar Kanunu
· 6183 Sayili Amme Alacaklar? Hakk?nda
· 6245 Sayili Harc?rah Kanunu
· 7201 Sayili Tebligat Kanunu
[ Geri Dön ]

Sayfa Üretimi: 0.62 Saniye

:: Athena phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by ThaiNuke ::