Welcome to Egitim Portali

Welcome to Egitim Portali

  Create an account
:: Ana Sayfa  ::  Yönetim  ::  Dosyalarimiz  ::  Üye Girisi  ::  Forum  ::  Iletisim  ::
   
MODÜLLER

 Atatürk'ün Hayatı

 KARAMAN

 E-Devlet

 Gazeteler

 Sevgili Peygamberimiz

 Rüya Tabirleri

 Burçlar

 Tarihte Bugün

 Flaş Oyunlar

 Hosting

 Sudoku

 
WEBMASTER

Ben Kimim
 
DÖKÜMANLAR

 Kanunlar

 Yönetmelikler

 Tebliğler Dergileri

  Resmi Gazete

 
ÇEŞİTLİ LݝNKLER
TURKİYEM    

 TURKİYEM

 Çeşitli Linkler

 Telefon Rehberi

 Hava Durumu

 Trafik Yol Haritası

 Emeklilik Sorgulama

 
Popüler şiirler
· DOLDUM YİNE TAŞIYORUM!!!
(11832 okuma)
· SİVİL SAVUNMA
(9002 okuma)
· KURTULUŞ SAVAŞI DESTANI
(2549 okuma)
· ÖĞRETMENİM !
(1968 okuma)
· ÖĞRETMENİM SENİ SEVİYORUM.
(1808 okuma)
· DÜNYANIN BÜTÜN ÇİÇEKLERİ
(1794 okuma)
· AĞIT
(1517 okuma)
· OKU ÇOCUĞUM
(1381 okuma)
· ATATÜRK'Ü DUYMAK
(1272 okuma)
· BEKLENEN SEVGİ
(1249 okuma)

Toplam 712 şiiri kayıtlı
 
SON DAKiKA
 
Egitim Portali: Sayfa Listesi

İçerik Listesi: Egitim Portali:


· 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
· 430 Sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu
· 439 Sayılı Ekders Ücretleri Kanunu
· 442 Sayılı Köy Kanunu
· 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
· 1076 Sayılı Yedek Subay ve Askeri Memur Kanunu
· 1353 Sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
· 1606 Sayili Dernek ve Kurumlarin Bazi Vergilerden muafiyeti Hk.Kanun
· 1607 Sayılı Döner Sermaye Kurulmasına dair Kanun
· 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
· 2133 Sayılı Devlet Kitaplar mütedavil sermayesi kanunu
· 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hk. Kanun
· 2489 Sayılı Kefalet Kanunu
· 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
· 2596 Sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun
· 2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Yardım Kanunu
· 2698 Sayılı Okul Pansiyonları Kanunu
· 2709 Sayılı T. C. Anayasası
· 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
· 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu
· 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
· 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu
· 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
· 2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu
· 2923 Sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu
· 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
· 3071 Sayılı Dilekçe Hk. Kanun
· 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu
· 3423 Sayılı Döner Sermaye Kanunu
· 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunma Rüşvet ve Yolsuzlukla mücadele Kanunu
· 4306 Sayılı İlköğretim ve Eğitim 8 Yıllık İlköğretim Kanunu
· 4357 Sayılı İlkokul Öğretmenleri Terfi ve Tecziye Kanunu
· 4483 Sayılı Memur Yargılanması Kanunu
· 4688 Sayılı Kamu görevlileri Sendikaları Kanunu
· 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu
· 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
· 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Kanunu
· 6183 Sayılı Amme Alacakları Hakkında Kanun
· 6245 Sayılı Harcirah Kanunu
· 7201 Sayili Tebligat Kanunu
· 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
· 1117 Sayılı Küçükleri Muzir Neşriyatlardan Koruma Kanunu
· 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
· 2451 Sayılı Atama usulune iliskin Kanun
· 2525 Sayılı Soyadı_Kanunu
· 2575 Sayılı Danıstay Kanunu
· 2576 Sayılı İdari Mahkeme Kurulus ve Gorevleri Hk. Kanun
· 2797 Sayılı Yargıtay Kanunu
· 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
· 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu
· 3095 Sayılı Kanuni Faiz Temerrut Kanunu
· 3202 Köye Hizmet Hk. Kanun
· 3473 Sayılı Evrak Yok edilmesi Hk. Kanun
· 3520 Sayılı Kanun Madde Noları Degistirilmesi Hk. Kanun
· 3704 Sayılı İlköğretim Okulları İdaresine Dair Kanun
· 3795 Sayılı Ünvan verilmesi Hk. Kanun
· 4207 Sayılı Tütün Kontrolü Hk. Kanun
· 4359 Sayılı Bazı Kanunlarda Degisiklik Hk. Kanun
· 4454 Sayılı Ceza Ertelemesine Dair Kanun
· 4455 Sayılı Disiplin Af Kanunu
· 4505 Sayılı Temsil Tazminati Odenmesine Dair kanun
· 4639 Sayılı Bazı Kanunlarda Değisiklik Hk. Kanun
· 4684 Sayılı Bazı Kanunlarda Değisiklik Hk. Kanun
· 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
· 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu
· 4735 Sayılı Kamu İhale Sözlesmeleri Kanunu
· 4925 Sayılı Karayolu Tasıma Kanunu
· 4958 Sayılı Sosyal Sigorta Kurumu Kanunu
· 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
· 5018 Sayılı Mali Yönetim Kontrol Kanunu
· 5070 Sayılı Elektronik imza Kanunu
· 5072 Sayılı Dernek Vakıf ilişkileri Hk. Kanun
· 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri kanunu
· 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
· 5253 Sayılı Dernekler Kanunu
· 5275 Sayılı Ceza İnfaz Hk. Kanun
· 5302 Sayılı İl Özel idare Kanunu
· 5320 Sayılı Ceza Muhakesi Hk. Kanun
· 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
· 5393 Sayılı Belediye Kanunu
· 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
· 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
· 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
· 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
· 5901 Sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu
· 6301 Sayılı Öğle Dinlenme Kanunu
· 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
[ Geri Dön ]

Access Denied